O projektu

Název projektu: Interdisciplinární inovace výuky kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci

Zkrácený název projektu: INKULTUS

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0137

 

Cílem projektu je inovace výuky kulturních studií, její modularizace a prohloubení mezioborové a mezifakultní spolupráce na Univerzitě Palackého v Olomouci. Cílovými skupinami jsou studenti a akademičtí pracovníci Univerzity Palackého. Realizační tým splní tyto klíčové aktivity:

 

1/ Inovace kurzů, sylabů a e-learningových opor

2/ Pilotní výuka inovovaných kurzů, jejich evaluace a revize

3/ Mobilita cílových skupin

4/ Realizace seminářů, workshopů a mezinárodní konference kulturních studií

Projekt podpoří diverzifikaci a internacionalizaci studia a výuky prostřednictvím nových a inovovaných kurzů v cizích jazycích, do které budou zapojeni zahraniční experti. Projekt uskuteční převážně mladý a dynamický tým podporovaný docenty a profesory UP, kteří zajistí odbornou kvalitu a evaluaci všech klíčových aktivit i výstupů projektu. Projekt odstraní izolovanost kulturních studií v rámci UP a zlepší uplatnění podpořených osob na trhu práce.